Joti.partio.net käyttää nyt Drupalia

Joti.partio.net-sivuston (JPN) uudistaminen on aloitettu. Uuden sivuston taustana on Drupal-julkaisujärjestelmä.

Tavoitteena uudistuksessa on saada sivustolle toimiva ja kehittyvä moottori, joka mahdollistaa monien uusien toimintojen käyttöönoton sekä helpomman ylläpidon.